Lig­gan­de tri­ceps­drag med ra­ka ben

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

EN PERFEKT ÖVNING ATT AVSLUTA MED, BÅ­DE FÖR TRI­CEPS OCH KÄRN­MUS­KU­LA­TU­REN.

Lägg dig på en trä­nings­boll, med rum­pan och kors­ryg­gen mot bol­len. Ta ett un­der­hands­grepp runt hand­ta­get på en ka­bel­drags­ma­skin. Rä­ta ut be­nen i mot­satt rikt­ning mot ka­bel­dra­gets viktsta­pel. Sträck upp ar­mar­na över hu­vu­det, längs med dina öron. Böj arm­bå­gar­na och dra hand­ta­get mot gol­vet, ut­an att rö­ra arm­bå­gar­na el­ler res­ten av krop­pen. Rä­ta lång­samt ut ar­mar­na igen.

3 SET MED 12 REPETITIONER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.