CIRKEL A

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

1 Knä­böj med hant­lar

Ta en han­tel och ställ dig med be­nen ax­el­brett isär. Sätt hand­fla­tor­na mot ena än­den av han­teln och håll den ver­ti­kalt fram­för brös­tet. Skjut bak höf­ter­na, böj knä­na och sjunk ner så långt du kan ut­an att bö­ja ryg­gen. Håll kvar po­si­tio­nen kort, res dig se­dan till start­po­si­tion och uppre­pa. GÖR 8 REPETITIONER.

2 Nedåt­drag

Sätt dig vid ett ka­bel­drag. Ta tag i stång­en med ett över­hands­grepp och ha hän­der­na ax­el­brett isär. Dra lång­samt ner stång­en mot brös­tet, med hjälp av ba­ra ar­mar­na. Stång­en bör pas­se­ra pre­cis fram­för ditt an­sik­te. Ta en pa­us och pres­sa se­dan ihop skul­der­bla­den. För lång­samt till­ba­ka stång­en till start­po­si­tion. Det är en re­pe­ti­tion. GÖR 8 REPETITIONER.

3 Höft­lyft och ben­curl med yo­ga­boll

Ligg på rygg på gol­vet och vi­la be­nen på en yo­ga­boll. Sträck ut ar­mar­na åt si­dor­na med hand­fla­tor­na rik­ta­de upp­åt. Lyft höf­ter­na, så att krop­pen bil­dar en rät lin­je från ax­lar till vris­ter. Dra se­dan hä­lar­na mot dig och rul­la bol­len så nä­ra rum­pan som möj­ligt. Håll kvar po­si­tio­nen kort, och rul­la sen till­ba­ka bol­len och sänk ner höf­ter­na. Det är en re­pe­ti­tion. GÖR 5 REPETITIONER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.