PRO­GRAM A KRAFT

GÖR 2 SET MED 6 REPETITIONER AV VARJE ÖVNING. VI­LA 60 SE­KUN­DER MELLAN VARJE SET. RÖR DIG SÅ SNABBT SOM MÖJ­LIGT, SAM­TI­DIGT SOM DU FO­KU­SE­RAR PÅ RÄTT TEK­NIK.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

1 Ex­plo­sivt step

Kör step med hant­lar (se näs­ta sida), men svinga med ar­mar­na i luf­ten, hop­pa upp på lå­dan och lan­da på ett ben. Sänk lång­samt ner krop­pen till gol­vet igen. Det­ta är en re­pe­ti­tion. Genomför alla repetitioner på en sida innan du väx­lar ben.

2

Stå med an­sik­tet vänt mot lå­dan och ha knä­na lätt böj­da. Böj knä­na ytterligare och hop­pa upp på lå­dan. Lan­da så mjukt som möj­ligt ge­nom att bö­ja knä­na när du lan­dar. Kliv ner från lå­dan och uppre­pa öv­ning­en.

3 Spänst­hopp med vrid­ning

Gör spänst­hopp upp på lå­dan, men vrid krop­pen i luf­ten, så att du vri­dit dig 90 gra­der när du lan­dar. Kliv ner från lå­dan och gör rekommenderat antal repetitioner.

INSTRUKTIONER

GÖR DET­TA PRO­GRAM TRE DA­GAR I VEC­KAN, MED MINST EN VILODAG EMELLAN. GÖR PRO­GRAM A, FÖR ÖKAD SNABBHET OCH EXPLOSIVITET, TVÅ GÅNGER I VEC­KAN. GÖR PRO­GRAM B EN GÅNG I VEC­KAN, FÖR ATT TRÄNA STYRKA OCH ÖKA MUS­KEL­MAS­SAN. PRO­GRAM B SKA ALL­TID GÖRAS MELLAN DE TVÅ TRÄNINGSTILLFÄLLENA AV PRO­GRAM A. EN BRA STRATEGI ÄR ATT GÖ­RA PRO­GRAM A NÄR DU TRÄ­NAR ÖVER­KROP­PEN. PRO­GRAM B BÖR VA­RA ETT EGET PASS ( JA, DET ÄR FAK­TISKT SÅ UTMANANDE).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.