SÅ GÖR DU

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Un­der varje träningspass ska du ge­nom­fö­ra två su­per­set, som be­står av tre öv­ning­ar var. Varje su­per­set ska göras tre gånger. Vil­ka öv­ning­ar su­per­se­ten in­ne­hål­ler ser du un­der. Vi­la i upp till två mi­nu­ter mellan varje su­per­set.

PASS 1 Su­per­set 1

Lu­tan­de bänk­press med hant­lar: 10 repetitioner. Sit­tan­de, fram­åt­böjd rodd med hant­lar: 8 repetitioner på varje sida. En­bens­höft­lyft: 15 repetitioner på varje sida.

Su­per­set 2

Han­tel­squat till bänk: 8 repetitioner. Si­do­lyft: 15 repetitioner. Kropps­såg: 12 repetitioner.

PASS 2 Su­per­set 1

Enar­mad, lu­tad bänk­press med han­tel: 10 repetitioner på varje sida. Fram­åt­böjd rodd och om­vänd fly: 12 repetitioner. Han­tel­squat till bänk: 15 repetitioner.

Su­per­set 2

En­bens­höft­lyft: 20 repetitioner på varje sida. Si­do­lyft: 20 repetitioner på varje sida. Kropps­såg: 15 repetitioner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.