AN­VÄND DEN SOM:

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

DEN ULTIMATA STYRKEÖVNINGEN

Lägg in fem set med en re­pe­ti­tion på varje sida i ditt van­li­ga styr­ke­trä­nings­pro­gram. An­vänd en tung han­tel.

EN EXTRA BOOST

Gör öv­ning­en varje gång du trä­nat. Gör 10 set med fem repetitioner och an­vänd en 4-ki­los­han­tel.

ETT HELT TRÄNINGSPASS

En dag i vec­kan kan du an­vän­da en 10-ki­los­han­tel och gö­ra så många kon­trol­le­ra­de repetitioner du kla­rar av på 20 mi­nu­ter.

Det ger dig:

Stärkt kärn­mus­ku­la­tur

Ökad smi­dig­het

Fär­re ska­dor

Bätt­re ba­lans

Där­för kom­mer du äls­ka den­na övning:

”Tur­kisk res­ning stär­ker hela krop­pen, men sli­ter mi­ni­malt”, säger Fer­ris. ”Mi­na kli­en­ter mås­te gö­ra öv­ning­en väl­digt lång­samt, 30 se­kun­der per re­pe­ti­tion. Ju lång­sam­ma­re, desto tyng­re blir den – och desto stör­re ef­fekt får du.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.