1 Lyft

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1A/ Han­tel­squat

Ställ dig med föt­ter­na li­te mer än ax­el­brett isär. Håll runt den ena än­den av en han­tel med bå­da hän­der­na. Håll han­teln fram­för brös­tet, med arm­bå­gar­na rik­ta­de ner­åt. Håll ryg­gen rak och pres­sa höf­ter­na bak­åt, sam­ti­digt som du bö­jer knä­na och gör ett knä­böj. Håll kvar kort och res dig se­dan upp. Det är en re­pe­ti­tion.

MÅL 32-ki­los­han­tel el­ler kett­le­bell 1B/ Man­ma­ker

Stå med en han­tel i varje hand. Böj höf­ter och knän i ett knä­böj. Sätt hant­lar­na i gol­vet, men håll kvar ditt grepp om dem, och gå bak­åt med föt­ter­na tills du står i en arm­häv­nings­po­si­tion. Dra en han­tel åt gång­en upp mot brös­tet. Gör sen en arm­häv­ning. Hop­pa fram med föt­ter­na och res dig upp sam­ti­digt som du lyf­ter upp hant­lar­na över hu­vu­det. Det är en re­pe­ti­tion.

MÅL 1C/ Mi­li­tär­press

Håll ett par hant­lar bred­vid ax­lar­na med böj­da arm­bå­gar och ar­mar­na in­till bröst­kor­gen. Job­ba med ma­gen och böj knä­na tills du sjun­kit ner till en kvarts knä­böj. Res dig ex­plo­sivt och pres­sa upp hant­lar­na över hu­vu­det. Håll kvar kort och sänk se­dan sak­ta hant­lar­na till start­po­si­tio­nen. Det är en re­pe­ti­tion.

MÅL

15-ki­los­hant­lar

1D/ Cle­an & Squat

Stå upp­rätt med en han­tel el­ler kett­le­bell på gol­vet fram­för dig. Pres­sa höf­ter­na bak­åt, böj knä­na och ta tag i vik­ten med en hand. Pres­sa höf­ter­na fram­åt, rä­ta ut be­nen och lyft vik­ten mot brös­tet. Gör en knä­böj och res dig upp igen. Gör rö­rel­sen i om­vänd ordning och uppre­pa. Gör hälf­ten av re­pe­ti­tio­ner­na med ena han­den och byt se­dan sida.

MÅL

11-ki­los­hant­lar 22-ki­los­han­tel /24-ki­los­kett­le­bell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.