Mi­li­tär­press

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Grep­pa tag i en 35-ki­losviktstång med hän­der­na ax­el­brett isär. Lyft upp stång­en i ax­el­höjd. Böj knä­na, res dig ex­plo­sivt och lyft vik­ten över hu­vu­det. Sänk vik­ten till ax­el­höjd och uppre­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.