AVANCERAT

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1 ”Ut­nytt­ja din styrka”, säger Ben Ber­ge­ron, äga­re av Cross­fit New Eng­land. ”Bör­ja med öv­ning­ar­na du är bäst på och ar­be­ta på max i en minut.”

2 Spa­ra ener­gi un­der de två förs­ta dra­gen vid rodd­ma­ski­nen, för de krä­ver mest styrka per po­äng.

3 Ta emot me­di­cin­bol­len sam­ti­digt som du kom

mer ner i knä­böj.

4 Se till att be­nen gör stör­re de­len av job­bet un­der

mi­li­tär­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.