Chins

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Stå un­der en trä­nings­stång. Hop­pa upp och grep­pa tag i stång­en med ett över­hands­grepp som är un­ge­fär ax­el­brett isär. Dra upp tills ha­kan är över stång­en. Sänk se­dan ner krop­pen tills ar­mar­na är helt ut­sträck­ta. Uppre­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.