Kett­le­bellsving

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Håll en 24 ki­lo tung kett­le­bell i ett över­hands­grepp med bå­da hän­der­na. Ställ dig med föt­ter­na brett isär och rik­ta tår­na en aning ut­åt. Håll ar­mar och rygg ra­ka, böj höf­ter­na och svinga kett­le­bel­len bak­åt mellan be­nen. Pres­sa fram höf­ter­na ex­plo­sivt och svinga upp kett­le­bel­len i höft­höjd (el­ler över hu­vu­det om du täv­lar) sam­ti­digt som du re­ser dig upp till en stå­en­de po­si­tion. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.