09/ Sätt ett tyd­ligt mål och ar­be­ta mot det

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

MOUNTAIN TACTICAL INSTITUTE, JACKSON, WY

”Det är bra att träna, men för­be­re­dan­de träning är än­nu bätt­re”, säger äga­ren av MTI, Rob Shaul. Sätt upp ett krä­van­de mål för en ut­om­hus­ak­ti­vi­tet, till ex­em­pel en tuff topp­tur. Gör ett trä­nings­pro­gram som för­be­re­der dig för den ak­ti­vi­te­ten.

”Om du har ett mål med trä­ning­en blir den en del av en upp­le­vel­se. Det är lät­ta­re att hål­la fo­kus när du har ett kon­kret mål”, säger Shaul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.