17/ Gör trä­nings­pas­sen ro­li­ga­re

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

THROWBACK FIT­NESS, NEW YORK, NY

Det finns hund­ra­tals gym i New York, men Throw­backs grup­pass har de bäs­ta be­ty­gen på Yelp av alla sta­dens an­lägg­ning­ar. Den hem­li­ga in­gre­di­en­sen? ”Vi för­sö­ker få män­ni­skor att glömma det fak­tum att de trä­nar”, säger medä­ga­ren Bri­an Gal­lag­her. ”Be­sö­kar­na tyc­ker om de lag­ba­se­ra­de, täv­lings­in­rik­ta­de tim­mar­na vi sät­ter ihop. De ar­be­tar hår­da­re och får bätt­re re­sul­tat.”

Täv­la mot dig själv

Om du vill gö­ra trä­ning­en till en en­man­s­täv­ling fö­re­slår Gal­lag­her att du kom­bi­ne­rar des­sa tre öv­ning­ar: Kör cir­kel­trä­ning med ökan­de antal arm­häv­ning­ar, si­tups och knä­böj (2, 4, 6 och så vidare) i fem mi­nu­ter. Vi­la i en minut. Bör­ja där du slu­ta­de och job­ba dig ner­åt igen. Må­let är att spen­de­ra kor­ta­re tid på ned­räk­ning­en än på upp­räk­ning­en. För en­kelt? Gör öv­ning­en i tio mi­nu­ter istäl­let för fem.

Täv­la mot dina kom­pi­sar

Alla grup­pass på Throwback har 6–16 del­ta­ga­re.

Ett po­pu­lärt spel är TBF Cup som går ut på att la­gen täv­lar om att kas­ta en boll i ett nät. För varje kast mås­te la­get gö­ra 4 bur­pe­es, 8 arm­häv­ning­ar och 12 si­tups. Ju snab­ba­re du gör öv­ning­ar­na, desto fler kast får du. Det lag som har flest kast när tim­men är slut vin­ner mat­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.