Mi­li­täröv­ning för kvinn­li­ga stu­den­ter i Ki­na

Metro Sweden (Göteborg) - - Med Metro 13/9 -

Första­års­stu­den­ter på Zheng­z­hou Uni­ver­si­ty i He­nan-pro­vin­sen i Ki­na får mi­li­tär ut­bild­ning på skol­tid. De 150 kvinn­li­ga stu­den­ter­na som del­tog i öv­ning­en fick bland an­nat lä­ra sig att han­te­ra kniv. Mi­li­tär­ut­bild­ning är ob­li­ga­to­riskt på många av Ki­nas hög­sko­lor.

METRO FOTO: GETTY IMA­GES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.