Miss­tänkt tjuv­tit­tar­li­ga fast

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Fy­ra per­so­ner har an­hål­lits efter ett till­slag i Norr­kö­ping mot så kal­lad card sha­ring. Det hand­lar om brott mot av­kod­nings­la­gen, det vill sä­ga att nå­gon med lag­li­ga tv-ka­nal­sa­bon­ne­mang olov­li­gen ger and­ra till­gång till des­sa. Det finns ock­så miss­tan­kar om grovt pen­ning­tvätts­brott.

»Det­ta nät­verk är ett av de störs­ta nät­ver­ken vi har haft, och det rör sig om tu­sen­tals kun­der och sto­ra in­koms­ter«, sä­ger Paul Pin­tér, na­tio­nell sam­ord­na­re på No­as im­ma­te­ri­al­rätts­grupp, på po­li­sens sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.