Fem be­te­en­den på job­bet som gör oss stres­sa­de

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

Är du en be­ha­ga­re, mej­lnar­ko­man el­ler skju­taup­pa­re på job­bet? En­ligt stress­ex­per­ten Helén Ved­lé har vi of­ta då­li­ga va­nor som för­säm­rar vår kon­cent­ra­tions­för­må­ga och ökar stress­ni­vå­er­na. Här är fem van­li­ga ty­per.

FOTO: MIMI TIAN/UNSPLASH

Om du gör fle­ra sa­ker samtidigt är du en hän­del­se­hop­pa­re, en­ligt ex­per­ten. Fler ty­per finns – som be­ha­ga­re och ar­betsäls­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.