SD:s val­miss – får in­te fyl­la upp al­la sto­lar

Metro Sweden (Göteborg) - - Med Metro 13/9 -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har fått fler man­dat än vad nam­nen på val­sed­lar­na räc­ker till i fle­ra kom­mu­ner. Be­räk­nat på val­nat­tens pre­li­mi­nä­ra re­sul­tat hand­lar det om 27 tom­ma sto­lar. Och de för­blir tom­ma – par­ti­er får in­te ut­se fler kan­di­da­ter i ef­ter­hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.