Köpråd för hör­lu­rar i öro­nen

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Tech -

Det är väl­digt vik­tigt att prop­par­na sit­ter bra i just di­na öron. Dels för att de ska va­ra be­kvä­ma att ha på sig en läng­re tid. Dels för att si­li­kon­kud­den mås­te för­seg­la öron­gång­en om man ska få nå­gon bra bas­å­ter­giv­ning.

No­te­ra bå­de bat­te­ri­ti­den och hur lång tid de tar att lad­da upp.

Köp prop­par som pas­sar din mu­sik­smak och hur du lyss­nar. Vid en kort re­sa kanske det är kul med rik­tigt en­ga­ge­ran­de prop­par. Sam­ma sak gäl­ler för trä­ning då man vill få upp ener­gin. Men sam­ma prop­par på en långre­sa gör att man blir trött i öro­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.