Oneplus bul­let wi­re­less

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Tech -

Plus: USB-C snabb­ladd­ning. Viss vat­ten­tå­lig­het. En­ga­ge­ran­de ljud med få bris­ter.

Mi­nus: Lju­det blir li­te tröt­tan­de på hög vo­lym.

Kom­men­tar: Snabb­ladd­ning­en är väl­digt prak­tisk. Ut­form­ning­en är smart med elekt­ro­ni­ken sit­tan­de i än­den Sit­ter be­kvämt och sä­kert i öro­nen tack va­re ving­ar­na. Men fram­för allt är ljud­kva­li­te­ten myc­ket bra.

Pris: 770 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.