RHA MA650 Wi­re­less

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Tech -

Plus: Be­kvä­ma tack va­re ur­va­let av kud­dar. Snyg­ga och tå­li­ga. De­tal­je­rat och klart ljud.

Mi­nus: Nå­got vas­sa i det öv­re re­gist­ret. Viss lyss­ningstrött­het kan in­fin­na sig.

Kom­men­tar: Rik­tigt snyg­ga prop­par som dess­utom är tå­li­ga­re än man kan tro. Ge­ne­röst ut­bud av öron­kud­dar gör att man lätt hit­tar någ­ra som pas­sar. Lång bat­te­ri­tid, lad­das snabbt med USB-C. Lju­det är till­ta­lan­de. Pris: 1000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.