Mar­ley Up­lift 2 Wi­re­less

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Tech -

Plus: Mil­jö­vän­li­ga ma­te­ri­al. Bra bat­te­ri­tid. Ba­lan­se­rat ljud ut­an över­drif­ter.

Mi­nus: Klum­pig pla­ce­ring av bat­te­ri­et. Tam bas och oen­ga­ge­ran­de ljud.

Kom­men­tar: Bygg­da av mil­jö­cer­ti­fi­e­ra­de, åter­vin­nings­ba­ra och kom­poster­ba­ra ma­te­ri­al. Väl­bygg­da, ser bra ut och har en del praktiska fi­nes­ser. Be­kvä­ma, men ty­värr sit­ter bat­te­ri­pac­ket i nac­ken där det ris­ke­rar att dra ur prop­par­na. Ba­lan­se­rat ljud på grän­sen till trå­kigt. Pris: 800 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.