Urbanears Ja­kan

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Tech -

Plus: Finns i fem fär­ger. De­ko­ra­ti­va. Bra bat­te­ri­tid

Mi­nus: Sto­ra snäc­kor som är obe­kvä­ma i örat. Me­del­måt­tig ljud­kva­li­tet.

Kom­men­tar: Pri­set och ut­se­en­det är det i och för sig ing­et fel på och de är rik­tigt de­ko­ra­ti­va häng­an­de runt hal­sen, hop­knäpp­ta med mag­net­lå­set. Men lju­det är tamt och oen­ga­ge­ran­de. Det störs­ta pro­ble­met är dock att de jät­te­li­ka snäc­kor­na in­te är be­kvä­ma att ha i öro­nen. Det är än­då ett mi­ni­mikrav.

Pris: 800 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.