Stress­ex­pert som skri­vit böc­ker

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

Namn: Helén Ved­lé. Gör: Stress­ex­pert på Get re­a­dy och fö­re­lä­sa­re i stress­re­la­te­ra­de frå­gor.

Öv­rigt: Har till­sam­mans med Ru­ne Nilsson skri­vit böc­ker­na »Slu­ta stres­sa på job­bet« och »Pla­ne­ra smar­ta­re: Få tid för det vik­ti­ga«.

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.