Mej­lnar­ko­ma­nen

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

2Du hål­ler kon­stant koll på in­kor­gen och lä­ser mejl di­rekt när de kom­mer, oav­sett om det är sent på kväl­len el­ler un­der ett mö­te. Ge­nom vil­jan att va­ra upp­da­te­rad blir du stän­digt av­bru­ten och släp­per in­te job­bet när du är le­dig.

Tips!

→ Be­stäm hur of­ta och länge du ska ha »mejl­tid« var­je dag.

→ Stäng av mejla­vi­se­ring­ar för att in­te bli av­bru­ten. Log­ga ut från mej­len på kväl­lar och hel­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.