Skju­taup­pa­ren

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

3Or­sa­ker­na till att du skju­ter upp sa­ker kan be­ro på att du lätt dis­tra­he­ras, har höga pre­sta­tions­krav el­ler tyc­ker att nå­got är trå­kigt el­ler svårt. Du har svårt för att ta be­slut och har of­ta gam­la ar­bets­upp­gif­ter som upp­tar tan­ke­kraft.

Tips!

Ta re­da på vil­ken typ av ar­bets­upp­gif­ter som du har för va­na att skju­ta upp.

→ Pla­ne­ra in och av­sätt tid för när du ska gö­ra oli­ka ar­bets­upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.