Be­ha­ga­ren

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb -

4Du lå­ter and­ras be­hov gå fö­re di­na eg­na. Du har svårt för att sä­ga nej och en av di­na grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar är att hjäl­pa till när du kan. Du för­sö­ker va­ra and­ra till lags och tar på dig för myc­ket, ibland kän­ner du dig ut­nytt­jad.

Tips!

→ Det är okej att job­ba över nå­gon dag om det kri­sar, men gör det in­te till en va­na.

→ Öva på att sä­ga nej. Det kan kän­nas lät­ta­re om du er­bju­der and­ra al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.