Ar­betsäls­ka­ren

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro Jobb - AN­NA ÅSLUND

5Om du kän­ner gläd­je över att gå till job­bet och får job­ba med di­na driv­kraf­ter är det top­pen, men job­bet får in­te upp­ta he­la li­vet och all din vak­na tid. Även en ar­betsäls­ka­re kan drab­bas av ut­matt­ning om in­te åter­hämt­ning pri­o­ri­te­ras.

Tips!

→ Sätt upp mål för hur myc­ket och vad du vill hin­na med på ex­em­pel­vis en vec­ka och en må­nad.

→ För­sök ha fas­ta ar­bets­ti­der och var le­dig när du är le­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.