Madsens sista dag i rät­ten

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro - FOTO: GETTY

Det var i april som Mad­sen döm­des i dans­ka tings­rät­ten till la­gens sträng­as­te straff, livs­tids fäng­el­se (på obe­stämd tid) ef­ter mor­det på jour­na­lis­ten Kim Wall.

Till­sam­mans med sin ad­vo­kat har Mad­sen över­kla­gat do­men för att få sitt straff tids­be­stämt.

I dag hålls den sista rät­te­gångs­da­gen där det ska av­gö­ras om Mad­sen får sin vil­ja ige­nom.

Do­men är pla­ne­rad att fast­stäl­las i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.