Li­ten jät­te­pan­da vi­sa­des upp för värl­den

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro - METRO FOTO: GETTY

JA­PAN I går vi­sa­des jät­te­pan­dan Rau­hins lil­la dot­ter upp för värl­den på Ad­ven­tu­re World i Shi­ra­ha­ma, Ja­pan. Pan­da­be­bi­sen väg­de ba­ra 75 gram när hon föd­des den 14 au­gusti, men nu har hon hun­nit läg­ga på sig li­te vikt. Rau­hins dot­ter är den sex­ton­de pan­dan som fötts på Shi­ra­ha­mas zoo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.