Or­ka­nen Flo­rence be­räk­nas slå till

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro - FOTO: PO­LA­RIS

I dag be­räk­nas jät­te­or­ka­nen Flo­rence nå den ame­ri­kans­ka öst­kus­ten. Uppe­mot två mil­jo­ner män­ni­skor har om­betts att läm­na si­na hem in­för det hi­sto­riskt sto­ra oväd­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.