Ap­pelquist: Brev till min oföd­da dot­ter

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

KO­LUMN Kä­ra Mag­gie, snart är du här! Du ska fö­das om 78 da­gar. Det känns länge. Du är öns­kad och äls­kad. Det är en märk­lig käns­la att äls­ka nå­gon som man in­te rik­tigt vet vem det är. Men här­lig, skri­ver Kristof­fer Ap­pelquist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.