Den 14 sep­tem­ber för 15 år se­dan...

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

...gick svens­ka fol­ket till va­lur­nor­na för att folk­om­rös­ta om in­fö­ran­det av eu­ron. Frå­gan var: »An­ser du att Sve­ri­ge skall in­fö­ra eu­ron som va­lu­ta?« Det blev en se­ger för nej-si­dan som fick 55,9 pro­cent av rös­ter­na, me­dan ja-si­dan fick 42 pro­cent. FOTO: PIXABAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.