Kär­leks­bud­skap

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Vill du ge bort ett vin som är minst sagt li­te ga­let men ock­så sän­der ett tyd­ligt bud­skap? Nam­net är gul­ligt och char­migt. Dess­utom är det nå­got så ovan­ligt som en ame­ri­kansk San­gi­o­ve­se. Tosca­nas sto­ra dru­va har dess­utom vini­fie­ras en­ligt den typis­ka Beau­jo­a­lais-me­to­den kol­sy­re­jäs­ning. Fruk­tigt, bä­rigt och aro­ma­tiskt blir re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.