Så lyc­kas du ba­ka ljuv­li­ga frans­ka maca­rons

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

Jag har nyss kom­mit hem från Bre­tag­ne i Frank­ri­ke där jag och min man gift oss i da­gar­na. Var­je dag åt vi ny­gräd­da­de maca­rons från det lo­ka­la ba­ge­ri­et och där­för pas­sar det väl yp­per­ligt att jag tip­sar om just des­sa ljuv­li­ga bak­verk. In­te helt enk­la att lyc­kas med, men föl­jer du det här re­cep­tet kom­mer du att få ett bra re­sul­tat. Så gör du maca­rons: 1. Blan­da sam­man sik­tat flor­soc­ker med man­del­mjöl i en ren bun­ke. 2. Vis­pa de rumsvar­ma ägg­vi­tor­na tills mju­ka top­par bil­das. Rör ner strö­sock­ret li­te i ta­get tills du har en blank ma­rängsmet. 3. Blan­da ner ro­sa färg­pas­ta (ej hus­hålls­färg) tills du fått den öns­ka­de fär­gen. 4. Vänd slut­li­gen ner man­de­loch flor­soc­ker-bland­ning­en i ma­räng­en li­te i ta­get tills allt blan­dats sam­man. Vänd sam­man sme­ten upp­re­pa­de gång­er med en slic­ke­pott tills den tjock­nat nå­got. 5. Häll ma­rängs­me­ten i en sprit­spå­se och tryck ut små cirk­lar på en bak­plås­klädd form. Låt se­dan plå­ten stå och dra sig i ca 40 mi­nu­ter. Värm sam­ti­digt ug­nen till 170 gra­der. 6. Lyft upp plå­ten någ­ra cen­ti­me­ter och släpp den i bor­det el­ler i gol­vet – det­ta för att tryc­ka ut even­tu­el­la luft­bubb­lor. 7. Gräd­da slut­li­gen di­na maca­rons i cir­ka 10–12 mi­nu­ter. Maca­ron­sen ska re­sa sig och få den väl­kän­da »fo­ten«. 8. Ta ut plå­ten och låt dem sval­na helt in­nan du brer el­ler sprit­sar på li­te smörkräm på var­je ka­ka och sät­ter på ett lock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.