Spor­ten du in­te vill mis­sa i hel­gen

Sport. SHL öpp­nar por­tar­na för en ny sä­song, hand­bol­len fort­sät­ter rul­la på och fle­ra all­svens­ka fot­bolls­mat­cher finns på me­nyn. Här är tv-ti­der­na att hål­la koll på i hel­gen.

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport -

Is­hoc­key­fest i SHL-li­gan

Ishoc­key. Änt­li­gen! I mor­gon spe­las de förs­ta mat­cher­na av årets SHL­sä­song. Lin­kö­ping-Tim­rå, Mo­ra-Öre­bro, Frölun­da Djur­går­den, Fär­je­sta­dHV71, Lu­leå-Brynäs och Skel­l­ef­teå-Rög­le är först ut. 15.15 och 18.00 är ti­der­na att kom­ma ihåg. Vi­sas i TV4 och i C Mo­res ka­na­ler.

Djur­går­den mot sä­ker mark

Fot­boll. Djur­går­den der­byslog Ham­mar­by i da­mer­nas fot­boll­sall­svens­ka och har bör­jat läm­na bot­ten­stri­den bakom sig. Vid se­ger mot Väx­jö på sön­dag tar man yt­ter­li­ga­re ett kliv mot sä­ker mark. 13.00 bör­jar mat­chen, Sport­ka­na­len sän­der och cmo­re.se strea­mar.

Kris­mö­te på väst­kus­ten

Fot­boll. Bå­de IFK Gö­te­borg och Elfs­borg ha­de för­hopp­ning­ar att blan­da sig i topp­stri­den i her­rar­nas all­svens­ka. Så blev det in­te.

El­van IFK och tol­van ställs mot varand­ra på sön­dag, i hopp om att läm­na bot­ten­träs­ket. Match­start 17.30 i C Mo­re Fot­boll och på cmo­re.se.

Ridsport-VM i Try­on

Ridsport. Tyc­ker du om ridsport? Då har du en helt fan­tas­tisk helg fram­för dig, i och med att VM av­görs i ame­ri­kans­ka Try­on i det­ta nu. I kväll och på sön­dag kan du ex­em­pel­vis föl­ja dres­sy­ren och i mor­gon ter­räng­fri fält­täv­lan. Mäs­ter­ska­pet vi­sas i SVT:s ka­na­ler.

Mäng­der av hand­boll

Hand­boll. Bå­de her­rar­nas Hand­bolls­li­ga och da­mer­nas SHE har in­lett sä­song­en. I hel­gen finns det fle­ra god­bi­tar att se fram emot. Sön­da­gen bju­der på Skå­ne­der­by på herr­si­dan där Lu­gi och Ystad gör upp, och på dam­si­dan match mel­lan Lu­gi och Sköv­de i SHE. 15.00 och 17.30 i C Mo­re.

FOTO: IBL

VM i Try­on, USA, är Ma­lin Ba­ry­ard-Johns­sons fem­te.

Text: Filip Hägg­berg Sport­re­dak­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.