Hemskt att bli rå­nad i sitt hem

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare - DET RÄC­KER NU

Var­för ska man be­hö­va va­ra rädd för att släp­pa in folk i sitt eg­na hem? Det räc­ker nu, det är hemskt att se folk i sin när­het bli lu­ra­de och rå­na­de i sitt eg­na hem, ens tryg­ga mil­jö.

Slu­ta gö­ra så att man be­hö­ver ha miss­tan­kar mot al­la som ring­er el­ler knac­kar på ens dörr.

Ni som be­går des­sa brott, vill ni själ­va bli ut­satt för det­ta när ni blir äld­re?

Jag vet att ni ryc­ker på ax­lar­na och sä­ger »So what?« Det kom­mer in­te hän­da mig.

Men när du blir äld­re så kan du själv myc­ket väl bli ut­satt för det­ta. Hop­pas du för­står hur krän­kan­de det är. Slu­ta nu, det räc­ker! Det ni gör be­rör många.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.