In­ter­na­tio­nel­la flick­da­gen

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag me Metro - FO­TO: UNSPLASH

I dag är det FN:s in­ter­na­tio­nel­la flick­dag, som in­stif­tats för att be­ly­sa värl­dens flic­kors ut­sat­ta si­tu­a­tion. Un­der da­gen ar­ran­ge­rar bland an­nat Plan In­ter­na­tio­nal Sve­ri­ge ett se­mi­na­ri­um i Stock­holm om ar­be­tet för flic­kors li­ka vill­kor. Nät­ver­ket Fa­di­me­da­gar­na, GAPF – Glöm ald­rig Pe­la och Fa­di­me och Svens­ka FN-för­bun­det an­ord­nar ock­så ett se­mi­na­ri­um in­klu­si­ve för­fat­tar­sam­tal med kur­disk-dans­ka Sa­ra Omar i riks­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.