Ele­ven om skol­bran­den: »En mar­dröm«

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag me Metro -

In­te ba­ra en sko­la, ut­an ett and­ra hem. Så be­skri­ver Emi­lia Törnlund Jo­hans­son, 15, Gottsun­da­sko­lan i Uppsa­la – som in­te läng­re finns kvar. »Vi gick när­ma­re och såg sko­lan. Det är bland det värs­ta jag va­rit med om«, sä­ger Emi­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.