Fa­mil­je­far döms för barn­porr­brott

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag me Metro -

Po­li­sen slog till mot en fa­mil­je­far i Stock­holms­om­rå­det, och en stor mängd barn­porr hit­ta­des på hans da­to­rer. En del av ma­te­ri­a­let fö­re­ställ­de över­grepp mot »myc­ket små barn«. En film vi­sa­de hur »bar­net till sy­nes dött ef­ter över­grep­pet«, en­ligt åta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.