De­batt: Jag är frisk från anorex­in

Metro Sweden (Göteborg) - - Torsdag me Metro -

»Jag är långt myc­ket star­ka­re än du, för jag kri­gar mig ge­nom da­gar­na med en röst i hu­vu­det som ta­lar om för mig att jag in­te du­ger. En för­nim­mel­se som skul­le få många att läg­ga sig platt på mar­ken och ge upp. In­te jag«, skri­ver Char­lot­ta Moss­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.