Dags­bö­ter för ut­dra­gen död

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Man­nen skar av hal­sen på sin hund i sin bo­stad. Hun­den ut­sat­tes se­dan för kraf­tigt li­dan­de när den för­blöd­de lång­samt i man­nens lä­gen­het. Nu döms den 45-åri­ga man­nen för djur­plå­ge­ri, skri­ver Borås Tid­ning. Straf­fet blir 80 dags­bö­ter. I tings­rät­ten er­kän­ner man­nen att han ta­git li­vet av sin hund. En­ligt ho­nom var det ett smärt­fritt för­fa­ran­de att skä­ra hal­sen av hun­den ef­tersom att den in­te skäll­de el­ler gnyd­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.