Er­tap­pa­des på sjuk­hus

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Kvin­nan ha­de sjuk­hus­klä­der på sig och för­sök­te ta ut nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­del. Men nå­got gjor­de att de an­ställ­da på Vär­na­mo sjuk­hus fat­ta­de miss­tan­kar och lar­ma­de po­li­sen, rap­por­te­rar P4 Jön­kö­ping.

Det vi­sa­de sig att kvin­nan, som är i 30-års­ål­dern, in­te alls job­bar på sjuk­hu­set. I stäl­let greps hon av po­li­sen och miss­tänks nu för fö­re­gi­van­de av all­män ställ­ning, be­drä­ge­ri och nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.