Minst tio dog på job­bet

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Ovan­ligt många män­ni­skor om­kom i ar­bets­platso­lyc­kor i slu­tet av sep­tem­ber, rap­por­te­rar tid­ning­en Ar­be­tet. Un­der and­ra hal­van av må­na­den om­kom tio per­so­ner i sam­band med ar­be­tet. Un­der he­la för­ra året mis­te 51 per­so­ner li­vet i olyc­kor på job­bet.

Klä­mo­lyc­kor var den van­li­gas­te döds­or­sa­ken i ar­bets­platso­lyc­kor för­ra året, en­ligt en ti­di­ga­re ge­nom­gång som Ar­be­tet gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.