As­si­stent följ­de med till de­a­ler

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

En per­son­lig as­si­stent tving­a­des att föl­ja med sin bru­ka­re för att kö­pa nar­ko­ti­ka. Fö­re­ta­get som as­si­sten­ten ar­be­ta­de för an­ser att det ingick i ar­bets­upp­gif­ter­na, men Ar­bets­mil­jö­ver­ket för­bju­der »in­köp av nar­ko­ti­ka«, skri­ver Kom­mu­nal­ar­be­ta­ren.

Ar­bets­gi­va­ren vill in­te kom­men­te­ra huruvi­da in­köp av nar­ko­ti­ka är en ac­cep­ta­bel ar­bets­upp­gift för per­son­li­ga as­si­sten­ter. Fö­re­ta­get är an­mält till In­spek­tio­nen för vård- och om­sorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.