Alas­kas fe­tas­te björn ko­rad

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

En brun lur­vig och tro­li­gen gra­vid nal­le har ko­rats till Alas­kas fe­tas­te björn, rap­por­te­rar Reu­ters. Hon he­ter Be­ad­no­se 409 och slog i fi­na­len ut en jum­bo­jet-lik­nan­de han­ne kal­lad 747, i en om­röst­ning på in­ter­net som ar­ran­ge­ra­des av Kat­mais na­tio­nal­park. Björn­han­nar är stör­re än ho­nor, men seg­ra­rin­nan vann på sin dall­ri­ga ron­dör. Björ­nar­na äter un­der ok­to­ber upp sig re­jält in­nan de går i ide, där de se­dan kan för­lo­ra en tred­je­del av sin vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.