Man gri­pen för jour­na­list­mord

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

En 20-årig bul­ga­risk man har gri­pits i öst­ra Tyskland, mis­s­tänkt för våld­täk­ten och stryp­mor­det på den bul­ga­ris­ka un­der­sö­kan­de jour­na­lis­ten Vik­to­ria Ma­ri­no­va, rap­por­te­rar Reu­ters. Den miss­tänk­te greps av tys­ka po­li­sen på be­gä­ran av Bul­ga­ri­en, som vill ha man­nen ut­läm­nad. Bul­ga­ri­ens stats­å­kla­ga­ren sa vid en press­kon­fe­rens att allt ty­der på att mor­det var ett sex­brott, som in­te kun­de kopp­las till Ma­ri­no­vas jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.