På­ven: Abort är att hy­ra mör­da­re

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

På­ven Fran­ci­skus lik­na­de på ons­da­gen abort med att »hy­ra en yr­ke­s­mör­da­re för att eli­mi­ne­ra en pro­ble­ma­tisk per­son«. Han gjor­de sitt ut­ta­lan­de in­för ti­o­tu­sen­tals per­so­ner som sam­lats på S:t Pe­ters­plat­sen i Rom för hans sto­ra vec­koau­di­ens, skri­ver Reu­ters. På­ven frå­ga­de om det var rätt att släc­ka liv för att lö­sa pro­blem, och fick många nej som svar. När på­ven till­träd­de 2013 så ver­ka­de han tvärtom vil­ja to­na ned den ka­tols­ka kyr­kans ab­ort­mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.