Tips för än­nu bätt­re ljud

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Tech -

En skiv­bors­te är smart att ha när man har köpt en skiv­spe­la­re. Den hål­ler damm och knas­ter bor­ta från mu­si­ken och ser till att ski­vor­na är re­na. Det finns även bors­tar för nå­lar­men, men de ska man va­ra för­sik­tig med.

En skiv­tvätt kan va­ra prak­tiskt att ha om man har köpt el­ler ärvt gam­la LP-ski­vor i va­ri­e­ran­de skick.

I stort sett al­la skiv­spe­la­re lå­ter bätt­re med en fi­na­re pick­up. De för­mon­te­ra­de pick­uper­na är ett bra stäl­le att bör­ja på, men för de som vill ha än­nu bätt­re ljud kan en pick­up för 1 000–2 000 kro­nor lyf­ta lju­det mar­kant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.