Au­dio-Te­ch­ni­ca AT-LP5

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Tech -

Plus: Öp­pen ljud­bild, fo­ku­se­rad tyd­lig klang med bredd, djup och bra bas­fun­da­ment. Mi­nus: Tål bätt­re pick­up.

Kom­men­tar: Pas­sar var­je mu­sik­smak och är så väl­byggd att den kom­mer att hål­la i många år. Det är in­te ba­ra en­kelt att upp­gra­de­ra till bätt­re ljud, den är en­kel att an­vän­da och en av de mest sta­bi­la när det gäl­ler att åter­ge pi­a­no­to­ner.

Pris: 4 000 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.