Bö­tes­lis­ta för Gö­te­borgs stad

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Motor -

600 kro­nor om du in­te betalat av­gif­ten el­ler över­skri­dit tillå­ten par­ke­rings­tid.

850 kro­nor om du par­ke­rar där det in­te är tillå­tet att par­ke­ra. 1 100 kro­nor om det rå­der för­bud att stan­na på plat­sen 1 100 kro­nor om det gäl­ler all­var­li­ga fel­par­ke­ring­ar, till ex­em­pel plats för rö­rel­se­hind­ra­de Mer de­tal­je­rad in­fo hit­tar du på Gö­te­borgs stads hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.