Björn Pers­son är dub­belt aktuell

Metro Sweden (Göteborg) - - Metro / Jobb -

Ål­der: 45 år. Bor: Stock­holm. Fa­milj: Fru och en katt. Gör: Na­tur­fo­to­graf. Ti­di­ga­re: Kre­a­tör på en re­klam­by­rå. Aktuell: Med boken »The re­al ow­ners of the pla­net« samt en ut­ställ­ning om Nord­po­len på Per Ung­ers Gal­le­ri i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.